GPS проследяване На лични и служебни превозни средства.

 • Известяване за събития
 • Очертаване на географски зони
 • Индикация и известяване за работещ двигател
 • Маршрути
 • Напомняне за обслужване и др. 
 • Местоположение
 • Посока на придвижване
 • Скорост
 • Време на престой
 • Трафик в реално време
 • Пълна история по дата и час

попитайте за оферта

08777 215 77

08777 209 77

стремим се да направим gps услугите достъпни за всеки

Сигурност и защита на превозните средства.

В активния сезон на пътувания, излети и туризъм, предлагаме нужното спокойствие при пътуване.

попитайте за оферта

08777 215 77

08777 209 77