застрахователни компании

Оценяване на риск, ефективност и рентабилност при използването на защитни системи против кражба. Своевременни  консултации на нашите партньори, за възникнали нови технически възможности за кражби на превозни средства и вече неефективни защитни системи. 

Монтаж на безконтактни имобилайзери от последно поколение, във всички марки и модели превозни средства. Висококачествен професионален и незабележим монтаж. Електронни системи от водещи световни производители. Специален режим на работа със застрахователни компании. Монтирането на защитни системи от нашата компания, не влияе на гаранционното обслужване на новите автомобили!  Защитни устройства одобрени от всички застрахователни компании. Провеждане на консултации за най-удачна защита на автомобили.

Ние защитихме автомобилите на БулИнс, ОЗК и много други корпоративни и частни клиенти. Монтажни центрове и сервизно покритие в 30 града в странатаОгромен професионален опит и над 10 000 защитени превозни средства за последните две години.  

Статистика за рисково шофиране и агресивно поведение на пътя /RAG/  включващо: превишаване на ограничена скорост и продължителност на събитието, брой бързо ускорение и екстремно  спиране, брой  повторения на екстремни действия, време за придвижване от точка "А" до точка "Б" ) и др.  Тракери с вграден сензор за ускорение и удар, автоматично подаване на местоположение, сигнал за ПТП и позвъняване на телефон (112) в реално време. Паник-бутон с автоматично набиране на телефон (112) или предварително зададени телефонни номера с възможност за разговор.

Локализиране на откраднат автомобил. Монтиране на тракери в непостоянен режим на работа, излъчващи данни за местоположението на автомобила през зададен интервал от време, през останалото време устройството се изключва и е невъзможно да бъде засечено със сканираща техника. Батериите на устройството осигуряват автономна работа до 36 месеца при излъчване веднъж на 24 часа. При излъчване на по-чести интервали, живота на батериите се съкращава. Възможно е изпращане на команда към тракера за преминаване в непрекъснат режим на работа. В едно превозно средство могат да бъдат монтирани неограничен брой тракери.