Дистанционно блокиране на двигателя

  • Командата за изключване на двигателя се подава само от предварително оторизиран телефонен номер, като тя е защитена и с индивидуална парола известна единствено на собственика на превозното средство. 
  • Изключването на двигателя след подадена команда се изпълнява след броени секунди, но при достигане на безопастна скорост под 20 километра в час (опция).
  • Повторното запалване е възможно единствено след подаване на нова кодирана команда от проследяващия.

Изключително полезна  функция, използвана от фирми за отдаване на автомобили под наем и лизинг. 

Възможна употреба във всички видове превозни средства, строителна техника и механизация.